Get Adobe Flash player

Претрага

Serbian Bulgarian Greek Macedonian Russian

На мрежи

Ко је на мрежи: 153 гостију и нема пријављених чланова

Број посета

Данас 78
Јуче25
Ове недеље 114
Прошле недеље 114
Овог месеца 439
Прошлог месеца 1151
Свих дана 18393
Корисника 0
Гостa 153

Азбучник имена (1837-1842) из књига крушевачке Цркве Лазарице

Путописац, геолог, Ами Буе посетио је Крушевац 1836. године. Он је тада записао: ''Крушевац има више од 358 кућа и 1.417 становника, док је пре 1836. године бројао мање од 1.000 становника и био сведен од почетка управе Турака на један или два сокака у подножију мале висоравни на којој се налази двор кнеза Лазара'' (Адам Стошић, Под небом Крушевца, стр. 278). У Крушевцу је тада било и несрпског становништва. Буе је забележио: ''Од припајања крушевачког округа Србији 1833. године, Турци су остали у Крушевцу и настањивали су једну мрачну и прљаву улицу снабдевену радњама. На њеном крају налазило се неколико колиба покривених лишћем у којима су становали Цигани'' (н. д., стр. 278). Даље Ами Буе извештава своје читаоце: ''у Крушевачком округу има 2 вароши, 66 села, 4 реке, 3.294 кућа и 18.873 становника''. Седам година пре њега, 1829. године, путописац Пирх је стигао до Јасике. Границу са Турском није прелазио из безбедоносних разлога, али је известио да је Јасика лепа, а Крушевац је паланка (н. д., стр. 277.).

Први попис становништа од Турака ослобођеног Крушевца био је 1834. године (Попис Министарства финансија збирни тефтер – арачки протокол из 1834. године за варош Крушевац). Тада је пописано 139 кућа у Крушевцу. Први је на списку кмет Мијаило Јовановић, стар 35 година, и његи синови: Никола, 5 година, и Урош, 1. Други је Петко Рајковић, 56, син Павле, 22, син Стојан, 14, син Филип, 12, син Стеван, 5, слуга Манојло, 40, слугин син Сибин, 7, слугин син Јоца, 3. Последњи на списку Крушевљана, кућа 139-та, је Стеван, бојаџија, стар 25 година. У овом попису Крушевљана заступљени су поред домаћина куће и његових синова, слугу и њихових синова, још: пасторци, ортаци, браћа и полубраћа, братанци, унучад, један чобанин у кући 59-ој, и један чирак у кући 112-ој, (шегрт, ученик, момак; чираци су и они који разносе мекану ћерамиду и циглу, Речник Матице српске). Свега је пописано 337 Крушевљана. Крушевљанке нису заступљене у овом Збирном тефтеру. Једини писани траг о Крушевљанкама, првих година после ослобођена од Турака (1833), остао је у црквеним протоколима, који се воде од 1837. године у Цркви Лазарици (или Црква Рождества Пресвете Богородице у Крушевцу). У овим књигама заступљена су и околна места: Паруновац, Пасјак, Текије, Гаглово, Ново Село, Мали Шиљеговац, Дедина, Макрешане, Бивоље, Трмчаре, Мудраковац, Степош, Вучак, Лазарица, Читлук... јер су ова насеља парохијски припадала Цркви Лазарици – једином храму у широком географском кругу: од Велике Врбнице (Црква свети Никола, 1821. година), до храмова које је обновио архимандрит светоромански Сава Петровић: Манастир Наупаре (1835. године), црква у Каонику (1825-1828), и Манастир свети Роман.

Према књизи Попис становништва у Краљевини Србији 31. децембра 1890. године, штампаној у Београду 1892. године, у издању статистичког одељења Министарства народне привреде, Крушевац је имао 1.208 кућа, са 3.569 мушких и 2.429 женских житеља. У исто доба у Крушевцу је било 8 породичних задруга са 16 до 20 чланова, 22 са 11 до 15 чланова и 372 са 6 до 10 чланова домаћинства. Рођених Крушевљана било је 3.259, а из других места у Србији 2.030, из других држава било је 709 Крушевљана. Најмлађих Крушевљана од 1-не до 5 година било је највише: 792, оних од од 51-ну до 55 година било је 165, а од 71-не до 75 година било их је 26. Крушевац је припадао Расинском срезу у коме је живело 5.998 душа варошког становништва, а сеоског је било 35.738. Крушевљанки старијих од 15 година било је 279 неудатих, 943 удатих, 274 удовица, 15 разведених. У Крушевцу је тада било Срба 5.565, других народности 433, православне вере 5.765, неправославних 233. Расински срез имао је 7 варошких и 13 сеоских свештеника, који су од овог занимања издржавали 97 чланова својих породица. Неписмених Крушевљана било је 1.632, а Крушевљанки 1.630. У Расинском срезу од 35.738 сеоских становника неписмених је било 33.602. Два житеља вароши Крушевац, оба пола, била су луда.

Матичне књиге Цркве Лазарице, као и остале протоколе Српске православне цркве, после Другог светског рата узела је комунистичка власт ''на преписивање''. Данас се чувају у Историјском архиву Крушевац. Прошле године влада Србије је донела уредбу о враћању ових књига власнику – Српској цркви. Повратак црквених протокола започео је у Владимирцима тако што су тамошњој цркви враћене њене Матичне књиге. У Крушевцу још није поступљено по владиној уредби.

Протокол крштених Цркве Лазарице (1837-1843) започиње са крштењем Милеве, кћерке Николе и Магдалене, житеља крушевачких, која је рођена 2. 12. 1836. године у Крушевцу. Она је крштена 7. 1. 1837. године од протојереја Милована Протића. Кума је била Стана из Крушевца. Потом су у ову књигу уписани житељи: крушевачки: Катарина, Љубица, Настасија, али и макрешански: Ристина, лазарички: Никодина, пасјачки: Живадин... Књига крштених Цркве Лазарице (1837-1843) има 396 страна, са 1.188 новокрштених имена. Последње новокрштено име унето је у ову књигу октобра 1843. године.

Протокол венчаних (1837-1849) започиње са венчањем Николе Мијаиловића, житеља макрешанског, и Марије, кћерке Младена, житеља ломничког. Венчао их је јереј Павле дедински 7. 1. 1837. године у Цркви Лазарици. Кум је био Пурко Митровић из Макрешана. Потом су у ову књигу уписани житељи Гаглова: Мијаило Стевановић, Текија: Илија Радовановић, Лазарице: Василије Николић, Крушевца: Сима Зорић, Мудраковца: Милко Степановић, Паруновца: Јанко Ивковић, Крушевца: Стефан Поповић, Лазарице: Сима Јовановић, Паруновца: Цветко Стојановић... Књига венчаних Цркве Лазарице (1837-1849) има 120 страна, са 720 венчања.

Протокол умрлих (1837-1849) започиње са опелом Михаила Павловића, житеља Крушевачког, који је преминуо 1. 1. 1837. године. Њега је опевао протојереј Милован Протић 2. 1. 1837. године. Да ли је тај Михаило Павловић рођен у Крушевцу не можемо знати, али је он у Крушевцу живео и пре 1837. године. Потом су у ову књигу уписани житељи: Бивоља: Прокопије Степановић, Крушевца: Павле, Јанко, Лазарице: Станоје Миловановић, Ђорђе-Грк, Макрешана: Достана, Паруновца: Стана, младенец, Читлука: Синђелија Милошева, Крушевца: Ружица... Књига умрлих Цркве Лазарице (1837-1849) има 354 страна, са 1.062 имена преминулих. Последња сахрана је унета у ову књигу 29. 6. 1849. године.

У ове три књиге записано је 2.970 црквених обреда (крштења, венчања и опела).

Општина Крушевац је подржала израду пројекта АЗБУЧНИК ИМЕНА (1837-1842) ИЗ КЊИГА: КРШТЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ ЦРКВЕ ЛАЗАРИЦЕ, који доноси, први пут, петогодишњи преглед становништва Крушевца и његове околине – после ослобођења од Турака.


АЗБУЧНИК ИМЕНА (1837-1842)ИЗ КЊИГЕ УМРЛИХ ЦРКВЕ ЛАЗАРИЦЕ

р.бр.

Презиме и име

Место

Дан упокојења

и дан сахране

Свештеник

1.

Аврам

Крушевац

2. 9. - 3. 9.1839.

Тодор Стефановић

2.

Алексић Милета

Крушевац

4. 5. - 6. 5. 1838.

Тодор Стефановић

3.

Анђелија

Лазарица

19. 4. -20. 4. 1837.

Николај Поповић

4.

Анђелија

Бивоље

11. 1.-12. 1.1839.

Милован Протић

5.

Анђелија, младенац

Крушевац

нема

Тодор Стефановић

6.

Анђелков Павле

Вучак

14. 6. 1839.

Милић Ђурђевић

7.

Аница, младенац

Крушевац

27. 10. 1840.

Милован Протић

8.

Аница, младеница

Крушевац

27. 10. 1840.

Милован Протић

9.

Антонијева Стојиљка

Крушевац

22. 12. 1837.

Милован Протић

10.

Аранђел

Крушевац

24.3. - 26.3.1840.

Тодор Стефановић

11.

Благоје

Мајур

16. 11. 1837.

Милован Протић

12.

Божиновиђ Милош

Крушевац

10. 9. 1839.

Тодор Стефановић

13.

Борана, младенац

Ново Село

14. 2. 1840.

Тодор Стефановић

14.

Бузаџија Стоиљко

Бивоље

16. 10. - 17. 10. 1840.

Милован Протић

15.

Велисављевић Никола

Бивоље

1. 9. - 2. 9. 1837.

 

16.

Величко

Мали Шиљеговац

24. 4. 1837.

Павле Величковић

17.

Величкова Марта

Бивоље

март 1838.

Николај Поповић

18.

Вуичић Љубомир

Крушевац

15. 6. 1837.

Милован Протић

19.

Гослава

Паруновац

20. 5. 1840.

Павле Величковић

20.

Гроздана

Крушевац

12. 1. - 13. 1. 1840.

Тодор Стефановић

21.

Давид

Дедина

15. 5. - 16. 5. 1837.

Николај Поповић

22.

Димитријева Љубица

Крушевац

24.7.- 25.7.1839.

Тодор Стефановић

23.

Динић Антоније, младенац

Крушевац

7. 5. - 8. 5. 1838..

Милован Протић

24.

Добра Аница

Крушевац

8. 9.1839.

Тодор Стефановић

25.

Достана

Макрешане

8. 4. - 8. 4. 1837.

Павле Величковић

26.

Ђорђе Грк

 

9. 4. -10. 4. 1837.

 

27.

Ђорђевић

Крушевац

4. 5.- 6. 5. 1838.

Тодор Стефановић

28.

Ђорђевић Григорије

Крушевац

30. 7. 1837.

 

29.

Ђорђевић Милосав

Лазарица

6. 10. 1840.

Милован Протић

30.

Ђорђевић Милосава

Лазарица

6. 10. 1840.

Милован Протић

31.

Ђорђевић Милун

Крушевац

 

Тодор Јефтић

32.

Ђурђа супруга Милутина Црногорца

Крушевац

16. 1.- 17.1.1840.

Николај Поповић

33.

Ђурђа, младенац

Паруновац

6. 5. 1839.

Павле Величковић

34.

Ђурђевић Милић

Мудраковац

19. 12. - 20. 12. 1840.

Милован Протић

35.

Ђурђић Гаврило

Крушевац

28.9.- 29.9. 1838.

Тодор Стефановић

36.

Ђусић Милић

нечитко

10. 10. 1838.

Тодор Јевтић

37.

Ехмеџија Марко

Крушевац

18. 12. 1839.

Милован Протић

38.

Живка

Крушевац

12. 3. 1840.

Милован Протић

39.

Живка кћи Аиде Приштевца

Крушевац

21. 3. 1840.

Тодор Стефановић

40.

Живко

Крушевац

20. 3. - 21. 3. 1837.

Николај Поповић

41.

Живко, младенац

Крушевац

4. 12. 1839.

Тодор Стефановић

42.

Здравка

Крушевац

1. 6 - 2. 6. 1838.

Николај Поповић

43.

Иван

Крушевац

26. 8. 1837.

отац Антоније

44.

Иванко Бугарин

Ново Село

16. 3. 1840.

Тодор Стефановић

45.

Илија

Читлук

9.8.-10.8.1840.

Тодор Стефановић

46.

Јаков

Бивоље

11. 1837.

 

47.

Јаковљева кћи Марија, младенац

Крушевац

28.9.-29.9.1838.

Милован Протић

48.

Јаковљевић Раденка

Пасјак

25. 10. 1837.

 

49.

Јелисавета

Крушевац

30. 10. 1837.

 

50.

Јелица, младенац

Мали Шиљеговац

28. 2. 1839.

Павле Величковић

51.

Јован

Крушевац

30. 1. 1840.

Тодор Стефановић

52.

Јован

Крушевац

27.2. -28. 2.1840.

Милован Протић

53.

Јован

Дедина

20. 4. 1840.

Павле Величковић

54.

Јован, младенац

Крушевац

28. 8. 1840.

Милован Протић

55.

Јована

Дедина

5. 6. - 5. 6. 1838.

Павле Величковић

56.

Јована

Трмчаре

12. 4. 1840.

Милић Ђурђевић

57.

Јована

Паруновац

23. 5. 1840.

Павле Величковић

58.

Јована, кћи Атанаска

Лазарица

27. 12. 1837.

 

59.

Јовановић Дада

Паруновац

20. 10. 1839.

Павле Величковић

60.

Јовановић Јефта

Макршане

6. 10. 1839.

Павле Величковић

61.

Јовановић Коста, младенац

Крушевац

8. 2. - 8. 2. 1838.

Милован Протић

62.

Јовановић Марија

Липовац

14. 3. 1840.

Милић Ђурђевић

63.

Јовановић Стоиљко

Гаглово

7. 3. 1840.

Павле Величковић

64.

Јованча Коста

 

12. 1837.

Милован Протић

65.

Кадивка, младенац

Дедина

22. 4 - 23.4.1840.

Павле Величковић

66.

Катарина, кћи Павла учитеља

 

26. 7. 1837.

 

67.

Константин

Крушевац

13. 5. 1837.

Николај Поповић

68.

Коста

Крушевац

27. 2. - 8. 2.1840.

Тодор Стефановић

69.

Љубица, младенац

Крушевац

28. 2. 1840.

Тодор Стефановић

70.

Магдалена

Крушевац

нема

Николај Поповић

71.

Марић Ђорђе

Дедина

12. 1. 1839.

Павле Величковић

72.

Марко

Мајур

19. 7. 1837.

Николај Поповић

73.

Марко Милосав

Крушевац

16.9. - 17.9.1838.

Милић Ђурђевић

74.

Маркова кћи Анђелка

Крушевац

7. 9. - 8. 9. 1838.

Тодор Стефановић

75.

Марковић Јован

Крушевац

10. 1. 1839.

Тодор Стефановић

76.

Миајло

нема

28. 2. 1840.

Тодор Стефановић

77.

Миајловић Нестор

Крушевац

15.2.- 15.2. 1838.

Тодор Стефановић

78.

Миајловић Нестор

Крушевац

9.12.-10.12.1840.

Милован Протић

79.

Мијајло

Крушевац

9. 12. - 10. 12. 1840.

Милован Протић

80.

Мила, младенац

Дедина

18. 5. 1840.

Павле Величковић

81.

Милан

Крушевац

10. 6. 1837.

Милован Протић

82.

Милан

Крушевац

19. 8. 1837.

Тодор Стефановић

83.

Милан

Крушевац

16. 12. 1838.

Тодор Стефановић

84.

Милан

Крушевац

21. 8. 1839.

Тодор Стефановић

85.

Милан

Лазарица

27. 8. 1837.

 

86.

Милана, младенац

Паруновац

20.1. - 20.1.1838.

Павле Величковић

87.

Миланова Анђелија

Крушевац

27. 6. 1837.

 

88.

Миленија

Бивоље

24.1 - 25.1.1839.

Милован Протић

89.

Миленковић Милун

Крушевац

21. 6. 1837.

Тодор Јевтић

90.

Милета

нема

9.12.-10.12.1840.

Милован Протић

91.

Милета

Крушевац

10. 12. -11. 12. 1840.

Милован Протић

92.

Милетина Стевана

Читлук

12. 1837.

Димитрије Живковић

93.

Милетина Стевана

Читлук

1. 4. - 2. 4. 1838.

Дмитар Живковић

94.

Милић Ђурђевић, парох гарски

Мудраковац

19.12 - 20. 12. 1840.

Милован Протић

95.

Милић Стојана

Пасјак

3. 11. 1837.

Павле Величковић

96.

Милица

Крушевац

30. 8. 1840.

Милован Протић

97.

Миловановић Станоје

Лазарица

10. 4.-11. 4.1837.

Николај Поповић

98.

Миловановић Стојана

Макршане

15. 11. 1839.

Павле Величковић

99.

Милојевић Антоније, младенац

Крушевац

5. 12. 1838.

нема

100.

Милојевић Никола

Крушевац

4. 1. 1839.

Тодор Стефановић

101.

Милосав

Лазарица

24. 11. 1837.

Николај Поповић

102.

Милош, младенац

Крушевац

5. 4. 1838.

Тодор Стефановић

103.

Милошева Стамена

Гаре

16. 3. 1840.

Милић Ђурђевић

104.

Милошева Стојана

Читлук

3. 7. - 4. 7. 1837.

Димитрије Живковић

105.

Милун Ђорђевић

Крушевац

нема

Тодор Стефановић

106.

Милунка

Крушевац

13.5 - 13. 5 1838.

Тодор Стефановић

107.

Милутиновић Илија

Крушевац

11. 12. 1837.

Милован Протић

108.

Милутиновић Стеван Црногорац

Крушевац

13.1. -14.1. 1840.

Милован Протић

109.

Миља

Паруновац

12. 12. 1837.

Николај Поповић

110.

Миљкова Милица

Крушевац

26.12. - 27.12. 1839.

Николај Поповић

111.

Миљкова Стана, младенац

Крушевац

15. 9. - 16. 9. 1838.

Милован Протић

112.

Миљкова Станојка

Лазарица

20. 12. 1837.

Николај Поповић

113.

Миљковић Стефан

Степош

7. 8. - 8. 8. 1840.

Милић Ђурђевић

114.

Мирка

Бивоље

нема

нема

115.

Мирко

Текије

27. 10. 1839.

Павле Величковић

116.

Митић Митар

Лазарица

12. 10. 1837.

Милован Протић

117.

Митровић Јован

Крушевац

4. 9. 1838. сах

Тодор Стефановић

118.

Митровић Стојадин

Крушевац

26. 5. 1840.

Милован Протић

119.

Митровић Тома

Читлук

2. 7. 1837

Димитрије Живковић

120.

Миушковић Ђорђе

Бивоље

8. 6. - 9. 6. 1838

Николај Поповић

121.

Михајло

Крушевац

7. 5. - 8. 5. 1837.

Милован Протић

122.

Михајловић Димитрије

Крушевац

25. 3. 1840.

Тодор Стефановић

123.

Мишковић Миљко

Макршане

4. 6. - 6. 6. 1838.

Павле Величковић

124.

Младен

Бивоље

17. 11. - 18. 11. 1838.

Николај Поповић

125.

Младен

Текије

сах 18. 12. 1838.

Павле Величковић

126.

Младен, младенац

Крушевац

3. 8. - 5. 8. 1840.

Тодор Стефановић

127.

младенац

 

15. 10. - 16. 10. 1840.

Јереј Тодор

128.

Младенова Ђурђа

Бивоље

12. 8. 1840.

Милован Протић

129.

Младенова Ката

Бивоље

19. 11. 1837.

Милован Протић

130.

Младеновић Петкана

Мали Шиљеговац

5. 2. 1838.

Павле Величковић

131.

Млутиновић Мила

Крушевац

19. 1. 1840.

Тодор Стефановић

132.

Мутавџић Јован

Паруновац

2.10. - 3.10.1838.

Милован Протић

133.

Недеља

Крушевац

22. 8. 1837.

Тодор Стефановић

134.

Нестор Миленко

Крушевац

22. 11. - 23. 11. 1840.

Тодор Стефановић

135.

Несторов Миленко

Крушевац

22. 11. - 23. 11. 1840.

Тодор Стефановић

136.

Николај Протић, протопрезвитер

Крушевац

12.12. - 14. 12. 1840.

Тодор Јефтић

137.

Николета

Гаглово

24. 3. 1840.

Павле Величковић

138.

Николин Милан

Крушевац

26. 6. 1837.

Тодор Јевтић

139.

Николина Милена

Крушевац

12. 8. 1839.

Тодор Стефановић

140.

Николић Тодосије

Лазарица

22. 9. 1837.

Николај Поповић

141.

Павле, јереј

Крушевац

17. 2. -18. 2. 1837.

Пахомије Романски

142.

Павловић Јован

Крушевац

22. 8. -23. 8. 1838.

Тодор Стефановић

143.

Павловић Михајло

Крушевац

1. 1. - 2. 1. 1837.

Милован Протић

144.

Перуника

Пасјак

21. 3. 1840.

Павле Величковић

145.

Петриј...

Дедина

29. 9. 1840.

Павле Величковић

146.

Петрова Јована

Крушевац

1. 11. 1837.

Никола Протић

147.

Петрова Јована

Крушевац

4. 11. 1837.

Николај Поповић

148.

Петровић Аврам

Крушевац

2. 9. - 3. 9. 1837.

 

149.

Петровић Живко

Крушевац

13.5. - 14.5.1840.

Тодор Стефановић

150.

Петровић Јован

Крушевац

24.10. - 25.10. 1838.

Тодор Стефановић

151.

Петровић Јован

Крушевац

23. 11. 1838.

Тодор Стефановић

152.

Петровић Милован

Крушевац

20. 8. 1837.

 

153.

Петровић Стана

Крушевац

9.8. - 10.8.1840.

Тодор Стефановић

154.

Протић Николај

Крушевац

12. 12. - 14. 12. 1840.

Тодор Јевтић

155.

Рада, кћи Павла, јереја

Крушевац

24. 12. 1837.

 

156.

Раденков. Милад.

Текије

15. 3. 1839.

Павле Величковић

157.

Радисав

Текије

8. 7. 1840.

Павле Величковић

158.

Радисављевић Рака

Текије

19. 12. 1838.

Павле Величковић

159.

Радован

Ново село

15. 3. 1840.

Тодор Стефановић

160.

Ратковић Милоје

Пасјак

29. 6. 1840.

Павле Величковић

161.

Рашина Стојанка

Крушевац

22. 10. 1837.

Милован Протић

162.

Ристић Јована

Крушевац

3. 10. - 4. 10. 1837.

Милован Протић

163.

Ружица

Крушевац

23. 4. 1837.

Николај Поповић

164.

Савка, младенац

Макршане

20.12.1838.

Павле Величковић

165.

Светислав син Петра

Крушевац

1. 9. - 2. 9. 1839.

Тодор Стефановић

166.

Синђелија

Читлук

9. 4. -10. 4. 1837.

Димитрије Стојковић

167.

Смиљана

Мајур

13. 12. 1837.

Милован Протић

168.

Совлаковић Петар

Крушевац

28. 8. 1837.

Милован Протић

169.

Спасенија

Паруновац

24. 5. 1837.

Павле Величковић

170.

Спасоје, младенац

Паруновац

30. 1. 1839.

Павле Величковић

171.

Спасојевић Мило

Крушевац

3. 7. 1840.

Тодор Стефановић

172.

Стана

Паруновац

9. 3. - 9. 3. 1837.

Павле Величковић

173.

Стана

Крушевац

7. 8. 1839.

Тодор Стефановић

174.

Стана

Крушевац

6. 3. 1840.

Тодор Стефановић

175.

Станка

Крушевац

22. 4. - 23. 4. 1837.

Николај Поповић

176.

Станка

Паруновац

сах 28. 5. 1838.

Павле Величковић

177.

Станка

Крушевац

19. 9.-20. 9.1838.

Тодор Стефановић

178.

Станка

Дедина

26. 3. 1840.

Павле Величковић

179.

Стевана, младенац

Паруновац

6. 10. 1840.

Павле Величковић

180.

Стеванов Јован

Дедина

6. 7. 1839.

Павле Величковић

181.

Стеванова Јована

Крушевац

24. 10. 1837.

Милован Протић

182.

Стеванова кћи

Лазарица

7. 11. 1837.

Николај Протић

183.

Стевановић Вуксан

Текије

18. 2. 1840.

Павле Величковић

184.

Стевановић Петкана

нечитко

24. 7. - 25. 7. 1838.

Димитрије

185.

Степановић Петко

Крушевац

28. 2. 1840.

Мића Ђорђић

186.

Степановић Прокопије

Бивоље

1. 2. - 2. 2. 1837.

Николај, протопрезвитер

187.

Стефан

Крушевац

7. 12. 1839.

Тодор Стефановић

188.

Стефан, младенац

нема

20. 1. 1840.

Милован Протић

189.

Стефановић Јеленка

Крушевац

6. 8. 1839.

Тодор Стефановић

190.

Стефановић Сава

Крушевац

13. 7. 1837.

јереј Николај

191.

Стоиљко

Бивоље

16. 10. - 17. 10. 1840.

Милован Протић

192.

Стоиљкова Јелена

Крушевац

6. 3. 1840.

Тодор Стефановић

193.

Стоиљковић Алекса

Крушевац

9. 8. 1839.

Тодор Стефановић

194.

Стоиљковић Стеван

Бивоље

15. 1. - 16. 1. 1839.

Милован Протић

195.

Стојана, младенац

Текије

20. 2. 1840.

Павле Величковић

196.

Стојанка

Крушевац

2.7. - 3. 7. 1837.

Милован Протић

197.

Стојанка, младенац, кћи Драгана

Крушевац

6. 11. 1837.

Милован Протић

198.

Стојанова Стана

Крушевац

24. 8. 1837.

Милован Протић

199.

Стојанова Стојанка

Крушевац

20. 8. 1837.

Павле Величковић

200.

Стојановић Атанасије

Крушевац

22. 8. 1838.

Тодор Стефановић

201.

Стојковић Јефрем

Крушевац

1. 7. 1840.

Тодор Стефановић

202.

Томанија

Крушевац

22. 5. 1837.

прота Николај

203.

Цветкова Станка

Бивоље

17. 6. 1837.

Милован Протић

204.

Цветковић Весна

Крушевац

21.9. - 21.9.1838.

Тодор Стефановић

205.

Цветковић Радица

Крушевац

9. 9.-10. 9. 1838.

Тодор Стефановић

206.

Цветковић Стојко

Макршане

18. 7. 1838.

Павле Величковић

207.

Црногорац Петар

Крушевац

16. 1.-17. 1.1840.

Николај Поповић

208.

Чабрић Лука

Текије

1. 10. 1840.

Павле Величковић