ОБАВЕШТЕЊА

KАРАНТИНИЈА 3: ПОРОДИЧНА ХРОНИKА ИЗ ЗЕМЉЕ KОЈЕ НЕМА

 

ПРОЧИТАЈ ОДЛОМАК

Опис

Карантинија је балканска погранична област, са карантинском контролом на граничним прелазима, између источног и западног царства.

Аутор прати судбину породице, која је пре три века избегла са Косова у Врбницу, код Крушевца, а један њен део је продужио даље да лута, па се настанио, преко реке, у Царевини.

Сводећи историјско-приповедне токове своје разгранате хронике, у трећој књизи Карантиније Драгић Илић изграђује једну динамичну, изражајну и сликовиту приповест о историји и судбини. У њој се сустичу и значењски једначе различите и наоко неповезане секвенце из претходних књига, тако да се у целинском погледу распознају трагични моменти и издвоје херојско-морални узори.

Чини се да је њихово портретско истицање једна од главних ауторових намера. Јер, сила заборава разара укупност слике прошлости, али уме да заобиђе и поштеди нарочите личне подвиге, ако се они причом уверљиво оживе и представе.

У овој се књизи умешно укрштају и повезују различити временски планови; различита искуства, сазнања и значења. Због тога је у њој видно скрупулозно ауторско истраживање различитих извора по дубини времена, као и настојање да се предмет истраживања и описивања умно и саживљено сагледа из две перспективе. Опште, хроничарске, оне која догађаје и личности повезује на широком плану времена, и сужене, личне, у којој се дејство поразних историјских исхода сасвим конкретизовано препознаје, доживљава и тумачи.

Из таквог динамизованог и поособљеног суочавања са националном прошлошћу често следи морално обојен и традицијским вредностима прожет наук савременицима, као и својеврсно, умерено оптимистично, активистичко окретање будућности:

„На паметним Србима је сад дужност да поново изграде оно што су безумни Срби срушили.

Карантинија је Српска историјска прича – дуга, завојита и сложена. Мучна и трагична. Догађајно и значењски богата, живоносна и поразом славна. Прича која траје и иште савремени наставак.“

– Милета Аћимовић Ивков